રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર્સ દિવસ નિમિતે કોરોના સંકટમાં ફ્રન્ટલાઈન કોરોના વોરિયર્સ તરીકે ફરજ બજાવતા તબીબોની સેવાને બિરદાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર્સ દિવસ નિમિતે કોરોના સંકટમાં ફ્રન્ટલાઈન કોરોના વોરિયર્સ તરીકે ફરજ બજાવતા તબીબોની સેવાને બિરદાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર્સ દિવસ નિમિતે કોરોના સંકટમાં ફ્રન્ટલાઈન કોરોના વોરિયર્સ તરીકે ફરજ બજાવતા તબીબોની સેવાને બિરદાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0