ભારત એ મહાન લોકોને સલામ કરે છે, કે જેમણે કટોકટીના સમયનો નિર્ભયતાથી સામનો કર્યો હતો. ભારતના લોકશાહી સિદ્ધાંતોએ સરમુખત્યારશાહી માનસિકતા પર સફળતાપૂર્વક વિજય મેળવ્યો હતો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભારત એ મહાન લોકોને સલામ કરે છે, કે જેમણે કટોકટીના સમયનો નિર્ભયતાથી સામનો કર્યો હતો.

ભારતના લોકશાહી સિદ્ધાંતોએ સરમુખત્યારશાહી માનસિકતા પર સફળતાપૂર્વક વિજય મેળવ્યો હતો.

ભારત એ મહાન લોકોને સલામ કરે છે, કે જેમણે કટોકટીના સમયનો નિર્ભયતાથી સામનો કર્યો હતો. ભારતના લોકશાહી સિદ્ધાંતોએ સરમુખત્યારશાહી માનસિકતા પર સફળતાપૂર્વક વિજય મેળવ્યો હતો.

Let's Connect

sm2p0