પૂજ્ય ગાંધી બાપુની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે રાજઘાટ ખાતે શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરતા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પૂજ્ય ગાંધી બાપુની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે રાજઘાટ ખાતે શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરતા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી

પૂજ્ય ગાંધી બાપુની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે રાજઘાટ ખાતે શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરતા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી

Let's Connect

sm2p0