'મા વાત્સલ્ય યોજના' અંતર્ગત ગરીબ તથા મધ્યમ વર્ગના પરિવારોને જીવલેણ બીમારી માટે તદ્દન મફત સારવાર આપતી ભાજપ સરકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

'મા વાત્સલ્ય યોજના' અંતર્ગત ગરીબ તથા મધ્યમ વર્ગના પરિવારોને જીવલેણ બીમારી માટે તદ્દન મફત સારવાર આપતી ભાજપ સરકાર.

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

'મા વાત્સલ્ય યોજના' અંતર્ગત ગરીબ તથા મધ્યમ વર્ગના પરિવારોને જીવલેણ બીમારી માટે તદ્દન મફત સારવાર આપતી ભાજપ સરકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0