'મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના' થકી ગરીબ તથા મધ્યમવર્ગના પરિવારોને જીવલેણ બીમારી માટે આર્થિક સહાય આપતી ભાજપ સરકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

'મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના' થકી ગરીબ તથા મધ્યમવર્ગના પરિવારોને જીવલેણ બીમારી માટે આર્થિક સહાય આપતી ભાજપ સરકાર.

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

'મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના' થકી ગરીબ તથા મધ્યમવર્ગના પરિવારોને જીવલેણ બીમારી માટે આર્થિક સહાય આપતી ભાજપ સરકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0