ભાજપ સરકારમાં દરેક ક્ષેત્રે વિકાસની હરણફાળથી આનંદિત થયું છેવાડાના માનવીનું જીવન. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભાજપ સરકારમાં દરેક ક્ષેત્રે વિકાસની હરણફાળથી આનંદિત થયું છેવાડાના માનવીનું જીવન.
હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત.

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

ભાજપ સરકારમાં દરેક ક્ષેત્રે વિકાસની હરણફાળથી આનંદિત થયું છેવાડાના માનવીનું જીવન. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0