મહિલાસશક્તિકરણ થકી મહિલાઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે તત્પર ભાજપ સરકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

મહિલાસશક્તિકરણ થકી મહિલાઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે તત્પર ભાજપ સરકાર.

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

મહિલાસશક્તિકરણ થકી મહિલાઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે તત્પર ભાજપ સરકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0