તમામ ક્ષેત્રના સર્વાંગી વિકાસ થકી છેવાડાના માનવીના સપના સાકાર કરતી ભાજપ સરકાર. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

તમામ ક્ષેત્રના સર્વાંગી વિકાસ થકી છેવાડાના માનવીના સપના સાકાર કરતી ભાજપ સરકાર.
હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત.

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

તમામ ક્ષેત્રના સર્વાંગી વિકાસ થકી છેવાડાના માનવીના સપના સાકાર કરતી ભાજપ સરકાર. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0