કોંગ્રેસ સરકારે પર્યાવરણના નામે ગુજરાતના દરિયાકિનારાના વિકાસને અટકાવીને અનેક લોકોનો રોજગાર છીનવી લીધો હતો હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસ સરકારે પર્યાવરણના નામે ગુજરાતના દરિયાકિનારાના વિકાસને અટકાવીને અનેક લોકોનો રોજગાર છીનવી લીધો હતો

હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

કોંગ્રેસ સરકારે પર્યાવરણના નામે ગુજરાતના દરિયાકિનારાના વિકાસને અટકાવીને અનેક લોકોનો રોજગાર છીનવી લીધો હતો હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0