માફિયારાજનો અંત થતાં ભાજપના શાસનમાં ગુજરાત બન્યું દેશના બિઝનેશ હબનું કેન્દ્રબિન્દુ. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

માફિયારાજનો અંત થતાં ભાજપના શાસનમાં ગુજરાત બન્યું દેશના બિઝનેશ હબનું કેન્દ્રબિન્દુ.

હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

માફિયારાજનો અંત થતાં ભાજપના શાસનમાં ગુજરાત બન્યું દેશના બિઝનેશ હબનું કેન્દ્રબિન્દુ. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0