સતત ગુજરાત અને વિકાસ વિરોધી કોંગ્રેસની માનસિકતાથી ત્રસ્ત થઈને રોષે ભરાયેલી પ્રજાએ શાહપુરના કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય ગ્યાસુદ્દીન શેખને જુતાનો હાર પહેરાવ્યો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સતત ગુજરાત અને વિકાસ વિરોધી કોંગ્રેસની માનસિકતાથી ત્રસ્ત થઈને રોષે ભરાયેલી પ્રજાએ શાહપુરના કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય ગ્યાસુદ્દીન શેખને જુતાનો હાર પહેરાવ્યો.

સતત ગુજરાત અને વિકાસ વિરોધી કોંગ્રેસની માનસિકતાથી ત્રસ્ત થઈને રોષે ભરાયેલી પ્રજાએ શાહપુરના કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય ગ્યાસુદ્દીન શેખને જુતાનો હાર પહેરાવ્યો.

Let's Connect

sm2p0