આઝાદીના પર્વ નિમિત્તે થનાર કાર્યક્રમોનો મુખ્ય હેતુ શહીદોને યાદ કરીને આવનારી પેઢીમાં દેશભક્તિની જાગૃતિ ઉભી કરવાનો હોય છે. સ્વાતંત્ર્ય દિવસ નિમિત્તે તિરંગા ઝંડાને દુનિયામાં લહેરાવીને આપણે આતંકવાદ જેવી દેશવિરોધી પ્રવૃત્તિ કરનારાઓને સંદેશ આપીએ છીએ કે ભારત સહન નહી કરે, ઈંટનો જવાબ પથ્થરથી અને ગોળીનો જવાબ ગોળાથી અપાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

આઝાદીના પર્વ નિમિત્તે થનાર કાર્યક્રમોનો મુખ્ય હેતુ શહીદોને યાદ કરીને આવનારી પેઢીમાં દેશભક્તિની જાગૃતિ ઉભી કરવાનો હોય છે. સ્વાતંત્ર્ય દિવસ નિમિત્તે તિરંગા ઝંડાને દુનિયામાં લહેરાવીને આપણે આતંકવાદ જેવી દેશવિરોધી પ્રવૃત્તિ કરનારાઓને સંદેશ આપીએ છીએ કે ભારત સહન નહી કરે, ઈંટનો જવાબ પથ્થરથી અને ગોળીનો જવાબ ગોળાથી અપાશે

આઝાદીના પર્વ નિમિત્તે થનાર કાર્યક્રમોનો મુખ્ય હેતુ શહીદોને યાદ કરીને આવનારી પેઢીમાં દેશભક્તિની જાગૃતિ ઉભી કરવાનો હોય છે. સ્વાતંત્ર્ય દિવસ નિમિત્તે તિરંગા ઝંડાને દુનિયામાં લહેરાવીને આપણે આતંકવાદ જેવી દેશવિરોધી પ્રવૃત્તિ કરનારાઓને સંદેશ આપીએ છીએ કે ભારત સહન નહી કરે, ઈંટનો જવાબ પથ્થરથી અને ગોળીનો જવાબ ગોળાથી અપાશે

Let's Connect

sm2p0