શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી ભાજપના કાર્યકર્તા તરીકે કામ કરતા કરતા વડાપ્રધાનપદ સુધી પહોંચ્યા છે તે જ ભાજપનો સાચો પરિચય છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી ભાજપના કાર્યકર્તા તરીકે કામ કરતા કરતા વડાપ્રધાનપદ સુધી પહોંચ્યા છે તે જ ભાજપનો સાચો પરિચય છે.

શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી ભાજપના કાર્યકર્તા તરીકે કામ કરતા કરતા વડાપ્રધાનપદ સુધી પહોંચ્યા છે તે જ ભાજપનો સાચો પરિચય છે.

Let's Connect

sm2p0