નર્મદા બંધની પુર્ણાહૂતિ ગુજરાત સરકારનો દ્રઢ નિર્ધાર છે. કોઈપણ આંદોલન તેને અટકાવી નહિ શકે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

નર્મદા બંધની પુર્ણાહૂતિ ગુજરાત સરકારનો દ્રઢ નિર્ધાર છે. કોઈપણ આંદોલન તેને અટકાવી નહિ શકે.

નર્મદા બંધની પુર્ણાહૂતિ ગુજરાત સરકારનો દ્રઢ નિર્ધાર છે. કોઈપણ આંદોલન તેને અટકાવી નહિ શકે.

Let's Connect

sm2p0