જાતિવાદ, પરિવાદ, કોમવાદ અને તુષ્ટિકરણ આધારિત રાજકારણનો છેદ ઉડાડીને, ગુજરાત અને દેશની જનતાએ ભાજપાના પોલિટિક્સ ઓફ પર્ફોર્મન્સને સ્વીકાર્યું છે. - શ્રી અમિતભાઇ શાહ, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, ભાજપા (વિજય વિશ્વાસ કાર્યકર્તા સંમેલન)

Bharatiya Janata Party is the largest political party

જાતિવાદ, પરિવાદ, કોમવાદ અને તુષ્ટિકરણ આધારિત રાજકારણનો છેદ ઉડાડીને, ગુજરાત અને દેશની જનતાએ ભાજપાના પોલિટિક્સ ઓફ પર્ફોર્મન્સને સ્વીકાર્યું છે. - શ્રી અમિતભાઇ શાહ, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, ભાજપા (વિજય વિશ્વાસ કાર્યકર્તા સંમેલન)

જાતિવાદ, પરિવાદ, કોમવાદ અને તુષ્ટિકરણ આધારિત રાજકારણનો છેદ ઉડાડીને, ગુજરાત અને દેશની જનતાએ ભાજપાના પોલિટિક્સ ઓફ પર્ફોર્મન્સને સ્વીકાર્યું છે. - શ્રી અમિતભાઇ શાહ, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, ભાજપા (વિજય વિશ્વાસ કાર્યકર્તા સંમેલન)

Let's Connect

sm2p0