વડોદરાના ધારાસભ્ય શ્રી કેતનભાઈ ઈનામદાર ના રાજીનામા અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઇ પંડયા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

વડોદરાના ધારાસભ્ય શ્રી કેતનભાઈ ઈનામદાર ના રાજીનામા અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઇ પંડયા

વડોદરાના ધારાસભ્ય શ્રી કેતનભાઈ ઈનામદાર ના રાજીનામા અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઇ પંડયા

Let's Connect

sm2p0