ગુજરાત સરકાર રાજ્યના ફેરિયાઓને ઓળખકાર્ડ અને પ્રમાણપત્ર આપશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત સરકાર રાજ્યના ફેરિયાઓને ઓળખકાર્ડ અને પ્રમાણપત્ર આપશે.

ગુજરાત સરકાર રાજ્યના ફેરિયાઓને ઓળખકાર્ડ અને પ્રમાણપત્ર આપશે.

Let's Connect

sm2p0