પ્રજાના સ્વાસ્થ્યને સમર્પિત નવી આરોગ્ય નીતિ - બેઝિક સ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલમાં નિયત સાધનો માટે સહાય.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રજાના સ્વાસ્થ્યને સમર્પિત નવી આરોગ્ય નીતિ - બેઝિક સ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલમાં નિયત સાધનો માટે સહાય.

પ્રજાના સ્વાસ્થ્યને સમર્પિત નવી આરોગ્ય નીતિ - બેઝિક સ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલમાં નિયત સાધનો માટે સહાય.

Let's Connect

sm2p0