રાજ્યની જીવાદોરી સમાન "સરદાર સરોવર નર્મદા યોજના" પૂર્ણ કરવાના દ્રઢ સંકલ્પ સાથે ડેમ પર દરવાજા મુકવાની કામગીરી પૂરજોશમાં

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યની જીવાદોરી સમાન "સરદાર સરોવર નર્મદા યોજના" પૂર્ણ કરવાના દ્રઢ સંકલ્પ સાથે ડેમ પર દરવાજા મુકવાની કામગીરી પૂરજોશમાં

રાજ્યની જીવાદોરી સમાન "સરદાર સરોવર નર્મદા યોજના" પૂર્ણ કરવાના દ્રઢ સંકલ્પ સાથે ડેમ પર દરવાજા મુકવાની કામગીરી પૂરજોશમાં

Let's Connect

sm2p0