ખેડૂતોને વીજળી-પાણી અને ખાતર પૂરું પાડવા સરકાર કટિબદ્ધ છે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ખેડૂતોને વીજળી-પાણી અને ખાતર પૂરું પાડવા સરકાર કટિબદ્ધ છે

ખેડૂતોને વીજળી-પાણી અને ખાતર પૂરું પાડવા સરકાર કટિબદ્ધ છે

Let's Connect

sm2p0