મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના: રાજ્યના તમામ જ્ઞાતિ-વર્ગના લાખો યુવાનોના શિક્ષણ, કૌશલ્ય અને રોજગાર માટેની ઐતિહાસિક યોજના.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના: રાજ્યના તમામ જ્ઞાતિ-વર્ગના લાખો યુવાનોના શિક્ષણ, કૌશલ્ય અને રોજગાર માટેની ઐતિહાસિક યોજના.

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના: રાજ્યના તમામ જ્ઞાતિ-વર્ગના લાખો યુવાનોના શિક્ષણ, કૌશલ્ય અને રોજગાર માટેની ઐતિહાસિક યોજના.

Let's Connect

sm2p0