ઇમાનદારીનું ચલણ,મોટા પ્રમાણમાં બનતી નકલી નોટોનું ચલણ બંધ કરશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ઇમાનદારીનું ચલણ,મોટા પ્રમાણમાં બનતી નકલી નોટોનું ચલણ બંધ કરશે.

ઇમાનદારીનું ચલણ,મોટા પ્રમાણમાં બનતી નકલી નોટોનું ચલણ બંધ કરશે.

Let's Connect

sm2p0