ઇમાનદારીનું ચલણ, ફુગાવા પર તાત્કાલિક અંકુશ લાવશે, મોંઘવારીને ધીમે-ધીમે કાબુમાં લાવશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ઇમાનદારીનું ચલણ, ફુગાવા પર તાત્કાલિક અંકુશ લાવશે, મોંઘવારીને ધીમે-ધીમે કાબુમાં લાવશે

ઇમાનદારીનું ચલણ, ફુગાવા પર તાત્કાલિક અંકુશ લાવશે, મોંઘવારીને ધીમે-ધીમે કાબુમાં લાવશે

Let's Connect

sm2p0