ઇમાનદારીનું ચલણ, હથિયારોની દાણચોરી, જાસૂસી અને આતંકવાદીઓને મળનાર આર્થિક મદદ બંધ કરશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ઇમાનદારીનું ચલણ, હથિયારોની દાણચોરી, જાસૂસી અને આતંકવાદીઓને મળનાર આર્થિક મદદ બંધ કરશે.

ઇમાનદારીનું ચલણ, હથિયારોની દાણચોરી, જાસૂસી અને આતંકવાદીઓને મળનાર આર્થિક મદદ બંધ કરશે.

Let's Connect

sm2p0