દિવાળીના તહેવારના કારણે પગારની વહેલા ચૂકવણી કરવાનો રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

દિવાળીના તહેવારના કારણે પગારની વહેલા ચૂકવણી કરવાનો રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય

દિવાળીના તહેવારના કારણે પગારની વહેલા ચૂકવણી કરવાનો રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય

Let's Connect

sm2p0