પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયની જન્મશતાબ્દીને રાજ્યમાં ગરીબ કલ્યાણ વર્ષ તરીકે ઉજવાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયની જન્મશતાબ્દીને રાજ્યમાં ગરીબ કલ્યાણ વર્ષ તરીકે ઉજવાશે

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયની જન્મશતાબ્દીને રાજ્યમાં ગરીબ કલ્યાણ વર્ષ તરીકે ઉજવાશે

Let's Connect

sm2p0