ભાજપશાસિત મુખ્યપ્રધાનોની અને પ્રદેશાધ્યક્ષોની દિલ્હી ખાતેની બેઠક દરમ્યાન મુખ્યપ્રધાન શ્રી વિજયભાઈ રુપાણી અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણિયા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભાજપશાસિત મુખ્યપ્રધાનોની અને પ્રદેશાધ્યક્ષોની દિલ્હી ખાતેની બેઠક દરમ્યાન મુખ્યપ્રધાન શ્રી વિજયભાઈ રુપાણી અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણિયા

ભાજપશાસિત મુખ્યપ્રધાનોની અને પ્રદેશાધ્યક્ષોની દિલ્હી ખાતેની બેઠક દરમ્યાન મુખ્યપ્રધાન શ્રી વિજયભાઈ રુપાણી અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણિયા

Let's Connect

sm2p0