રાજયસભાની ચૂંટણી સંદર્ભમાં કોંગ્રેસનાં જૂઠા આક્ષેપો સામે તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપતાં પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજયસભાની ચૂંટણી સંદર્ભમાં કોંગ્રેસનાં જૂઠા આક્ષેપો સામે તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપતાં પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા

રાજયસભાની ચૂંટણી સંદર્ભમાં કોંગ્રેસનાં જૂઠા આક્ષેપો સામે તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપતાં પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા

Let's Connect

sm2p0