રાજકોટના રાજવી પરીવારના મોભી પૂર્વ નાણા મંત્રીશ્રી મનોહરસિંહજી જાડેજાની ખબરઅંતર પુછતા માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજકોટના રાજવી પરીવારના મોભી પૂર્વ નાણા મંત્રીશ્રી મનોહરસિંહજી જાડેજાની ખબરઅંતર પુછતા માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

રાજકોટના રાજવી પરીવારના મોભી પૂર્વ નાણા મંત્રીશ્રી મનોહરસિંહજી જાડેજાની ખબરઅંતર પુછતા માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0