બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદ તાલુકાના પીલુડા ગામે નવનિર્મિત સામૂહિક આરોગ્ય કેંન્દ્ર તથા સ્ટાફ કવાર્ટસનું લોકાર્પણ મંત્રીશ્રી નીતિનભાઇ પટેલ ના વરદ હસ્તે માન.ધારાસભ્યશ્રી પરબતભાઇ પટેલ(થરાદ)ની ઉપસ્થિતિમાં સંપન્ન કરવામાં આવ્યું.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદ તાલુકાના પીલુડા ગામે નવનિર્મિત સામૂહિક આરોગ્ય કેંન્દ્ર તથા સ્ટાફ કવાર્ટસનું લોકાર્પણ મંત્રીશ્રી નીતિનભાઇ પટેલ ના વરદ હસ્તે માન.ધારાસભ્યશ્રી પરબતભાઇ પટેલ(થરાદ)ની ઉપસ્થિતિમાં સંપન્ન કરવામાં આવ્યું.

બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદ તાલુકાના પીલુડા ગામે નવનિર્મિત સામૂહિક આરોગ્ય કેંન્દ્ર તથા સ્ટાફ કવાર્ટસનું લોકાર્પણ મંત્રીશ્રી નીતિનભાઇ પટેલ ના વરદ હસ્તે માન.ધારાસભ્યશ્રી પરબતભાઇ પટેલ(થરાદ)ની ઉપસ્થિતિમાં સંપન્ન કરવામાં આવ્યું.

Let's Connect

sm2p0