વડતાલ ખાતે ખેડા જિલ્લાના પ્રશિક્ષણ વર્ગમાં કાર્યકર્તાઓને સંબોધિત કરતા પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વડતાલ ખાતે ખેડા જિલ્લાના પ્રશિક્ષણ વર્ગમાં કાર્યકર્તાઓને સંબોધિત કરતા પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી.

વડતાલ ખાતે ખેડા જિલ્લાના પ્રશિક્ષણ વર્ગમાં કાર્યકર્તાઓને સંબોધિત કરતા પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી.

Let's Connect

sm2p0