@ભાજપ સમાચાર 'નરેન્દ્ર મોદી એપ' નો હિસ્સો બનતું ગુજરાત ભાજપ - સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયાના હસ્તે લોન્ચિંગ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

@ભાજપ સમાચાર
'નરેન્દ્ર મોદી એપ' નો હિસ્સો બનતું ગુજરાત ભાજપ - સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયાના હસ્તે લોન્ચિંગ

@ભાજપ સમાચાર 'નરેન્દ્ર મોદી એપ' નો હિસ્સો બનતું ગુજરાત ભાજપ - સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયાના હસ્તે લોન્ચિંગ

Let's Connect

sm2p0