ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશના અધ્યક્ષ તરીકે શ્રી સી. આર. પાટીલની વરણી થવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. શ્રી સી. આર. પાટીલના નેતૃત્વમાં ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ખુબ વિકાસ સાધશે તેમજ સંગઠનનો વ્યાપ પણ વધશે. :માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશના અધ્યક્ષ તરીકે શ્રી સી. આર. પાટીલની વરણી થવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. શ્રી સી. આર. પાટીલના નેતૃત્વમાં ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ખુબ વિકાસ સાધશે તેમજ સંગઠનનો વ્યાપ પણ વધશે. :માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશના અધ્યક્ષ તરીકે શ્રી સી. આર. પાટીલની વરણી થવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. શ્રી સી. આર. પાટીલના નેતૃત્વમાં ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ખુબ વિકાસ સાધશે તેમજ સંગઠનનો વ્યાપ પણ વધશે. :માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0