શહીદ દિવસ નિમિતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના યુવા મોરચા આયોજિત 'વીરાંજલી' કાર્યક્રમમાં "મેરા રંગ દે બસંતી ચોલા" ગીત ગાઈને ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરૂને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરતા પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

શહીદ દિવસ નિમિતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના યુવા મોરચા આયોજિત 'વીરાંજલી' કાર્યક્રમમાં "મેરા રંગ દે બસંતી ચોલા" ગીત ગાઈને ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરૂને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરતા પ્રદેશ
પ્રમુખ શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.

શહીદ દિવસ નિમિતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના યુવા મોરચા આયોજિત 'વીરાંજલી' કાર્યક્રમમાં "મેરા રંગ દે બસંતી ચોલા" ગીત ગાઈને ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરૂને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરતા પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી.

Let's Connect

sm2p0