ભાજપના કાર્યકર્તાને સહાય નથી મળતી એવા આક્ષેપો પાયાવિહોણા છે. ખુદ કાર્યકર્તાએ જ પોતાની ભૂલનો સ્વીકાર કર્યો છે. પરંતુ પોતાનું ઘર સાચવવામાં પણ નિષ્ફળ નીવડેલી કોંગ્રેસ આ મુદ્દે અપ્રચાર કરી ભારતીય જનતા પાર્ટીને બદનામ કરવાનું ષડયંત્ર કરી રહી છે તે નિંદનીય છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભાજપના કાર્યકર્તાને સહાય નથી મળતી એવા આક્ષેપો પાયાવિહોણા છે. ખુદ કાર્યકર્તાએ જ પોતાની ભૂલનો સ્વીકાર કર્યો છે. પરંતુ પોતાનું ઘર સાચવવામાં પણ નિષ્ફળ નીવડેલી કોંગ્રેસ આ મુદ્દે અપ્રચાર કરી ભારતીય જનતા પાર્ટીને બદનામ કરવાનું ષડયંત્ર કરી રહી છે તે નિંદનીય છે.

ભાજપના કાર્યકર્તાને સહાય નથી મળતી એવા આક્ષેપો પાયાવિહોણા છે. ખુદ કાર્યકર્તાએ જ પોતાની ભૂલનો સ્વીકાર કર્યો છે. પરંતુ પોતાનું ઘર સાચવવામાં પણ નિષ્ફળ નીવડેલી કોંગ્રેસ આ મુદ્દે અપ્રચાર કરી ભારતીય જનતા પાર્ટીને બદનામ કરવાનું ષડયંત્ર કરી રહી છે તે નિંદનીય છે.

Let's Connect

sm2p0