મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબહેન પટેલ મંગળવાર તા. ૧પ ડિસેમ્બર-ર૦૧પના સવારે સરદાર સરોવર નર્મદા બંધ કેવડીયા ખાતે નિર્માણ થઇ રહેલી સરદાર સાહેબની વિરાટતમ પ્રતિમા ‘સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી‘ના રાફટના કોન્ક્રીટીંગનો શુભારંભ કરાવશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબહેન પટેલ મંગળવાર તા. ૧પ ડિસેમ્બર-ર૦૧પના સવારે સરદાર સરોવર નર્મદા બંધ કેવડીયા ખાતે નિર્માણ થઇ રહેલી સરદાર સાહેબની વિરાટતમ પ્રતિમા ‘સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી‘ના રાફટના કોન્ક્રીટીંગનો શુભારંભ કરાવશે.

Let's Connect

sm2p0