પ્રસિદ્ધ શક્તિપીઠ અંબાજી ખાતે માં અંબા ના દર્શન-પૂજા કરી ત્રિદિવસીય ઉત્તર ગુજરાત પ્રવાસનો શુભારંભ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે પ્રદેશ સંગઠન મંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા, પ્રદેશ મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલા, સાંસદ શ્રી પરબતભાઇ પટેલ, પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી હરિભાઈ ચૌધરી અને પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રસિદ્ધ શક્તિપીઠ અંબાજી ખાતે માં અંબા ના દર્શન-પૂજા કરી ત્રિદિવસીય ઉત્તર ગુજરાત પ્રવાસનો શુભારંભ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે પ્રદેશ સંગઠન મંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા, પ્રદેશ મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલા, સાંસદ શ્રી પરબતભાઇ પટેલ, પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી હરિભાઈ ચૌધરી અને પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રસિદ્ધ શક્તિપીઠ અંબાજી ખાતે માં અંબા ના દર્શન-પૂજા કરી ત્રિદિવસીય ઉત્તર ગુજરાત પ્રવાસનો શુભારંભ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે પ્રદેશ સંગઠન મંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા, પ્રદેશ મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલા, સાંસદ શ્રી પરબતભાઇ પટેલ, પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી હરિભાઈ ચૌધરી અને પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0