પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ' ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ તથા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ના વરદહસ્તે અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં કોરોના સંકટ દરમિયાન ભાજપા ગુજરાત પ્રદેશના કાર્યકર્તાઓએ કરેલા સેવાકીય કાર્યોની સંકલિત ઈ-બુક નું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રીઓ, પ્રદેશ મંત્રીશ્રીઓ, ઉપાધ્યક્ષશ્રીઓ, પ્રદેશ કોષાધ્યક્ષ શ્રી સુરેન્દ્રકાકા સહિતના હોદ્દેદારશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ' ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ તથા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ના વરદહસ્તે અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં કોરોના સંકટ દરમિયાન ભાજપા ગુજરાત પ્રદેશના કાર્યકર્તાઓએ કરેલા સેવાકીય કાર્યોની સંકલિત ઈ-બુક નું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રીઓ, પ્રદેશ મંત્રીશ્રીઓ, ઉપાધ્યક્ષશ્રીઓ, પ્રદેશ કોષાધ્યક્ષ શ્રી સુરેન્દ્રકાકા સહિતના હોદ્દેદારશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ' ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ તથા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ના વરદહસ્તે અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં કોરોના સંકટ દરમિયાન ભાજપા ગુજરાત પ્રદેશના કાર્યકર્તાઓએ કરેલા સેવાકીય કાર્યોની સંકલિત ઈ-બુક નું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રીઓ, પ્રદેશ મંત્રીશ્રીઓ, ઉપાધ્યક્ષશ્રીઓ, પ્રદેશ કોષાધ્યક્ષ શ્રી સુરેન્દ્રકાકા સહિતના હોદ્દેદારશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0