પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું સવગણ મંદિર ખાતે ભવ્યાતિભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, શ્રી ઈશ્વરભાઈ પરમાર, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા, પ્રદેશ મંત્રી શ્રી હર્ષદગીરી ગોસ્વામી, પૂર્વમંત્રી શ્રી રમણલાલ વોરા, પૂર્વ સાંસદ શ્રી શંભુનાથજી ટુંડીયા અને અમદાવાદ જિલ્લાના પ્રમુખ શ્રી આર.સી.પટેલ સહિતના પ્રદેશ હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું સવગણ મંદિર ખાતે ભવ્યાતિભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, શ્રી ઈશ્વરભાઈ પરમાર, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા, પ્રદેશ મંત્રી શ્રી હર્ષદગીરી ગોસ્વામી, પૂર્વમંત્રી શ્રી રમણલાલ વોરા, પૂર્વ સાંસદ શ્રી શંભુનાથજી ટુંડીયા અને અમદાવાદ જિલ્લાના પ્રમુખ શ્રી આર.સી.પટેલ સહિતના પ્રદેશ હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું સવગણ મંદિર ખાતે ભવ્યાતિભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, શ્રી ઈશ્વરભાઈ પરમાર, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા, પ્રદેશ મંત્રી શ્રી હર્ષદગીરી ગોસ્વામી, પૂર્વમંત્રી શ્રી રમણલાલ વોરા, પૂર્વ સાંસદ શ્રી શંભુનાથજી ટુંડીયા અને અમદાવાદ જિલ્લાના પ્રમુખ શ્રી આર.સી.પટેલ સહિતના પ્રદેશ હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0