પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ’ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની અધ્યક્ષતામાં તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી.સતીષજી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરષોત્તમભાઇ રૂપાલા, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી સહિત માન.મંત્રીશ્રીઓ, પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રીઓ અને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ’ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની અધ્યક્ષતામાં તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી.સતીષજી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરષોત્તમભાઇ રૂપાલા, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી સહિત માન.મંત્રીશ્રીઓ, પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રીઓ અને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ’ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની અધ્યક્ષતામાં તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી.સતીષજી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરષોત્તમભાઇ રૂપાલા, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી સહિત માન.મંત્રીશ્રીઓ, પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રીઓ અને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0