પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની અધ્યક્ષતામાં તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણિયાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં મધ્ય-સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની અને કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરષોત્તમ રૂપાલા જી તથા પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની ઉપસ્થિતિમાં સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા, સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ તેમજ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઝોનના ઇન્ચાર્જશ્રીઓ-પ્રભારીશ્રીઓ અને કાર્યકર્તાઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની અધ્યક્ષતામાં તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણિયાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં મધ્ય-સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની અને કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરષોત્તમ રૂપાલા જી તથા પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની ઉપસ્થિતિમાં સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા, સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ તેમજ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઝોનના ઇન્ચાર્જશ્રીઓ-પ્રભારીશ્રીઓ અને કાર્યકર્તાઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની અધ્યક્ષતામાં તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણિયાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં મધ્ય-સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની અને કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરષોત્તમ રૂપાલા જી તથા પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની ઉપસ્થિતિમાં સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા, સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ તેમજ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઝોનના ઇન્ચાર્જશ્રીઓ-પ્રભારીશ્રીઓ અને કાર્યકર્તાઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0