રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષજી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરષોત્તમ રૂપાલા જી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી પ્રદેશ હોદ્દેદારશ્રીઓ, જીલ્લા-મહાનગરના પ્રમુખશ્રીઓ, જીલ્લા-મહાનગર પ્રભારીશ્રીઓ, સાંસદશ્રી, ધારાસભ્યશ્રીઓ, મોરચા પ્રમુખશ્રીઓ અને અન્ય વક્તાશ્રીઓની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર, શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા અને શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ સહિતના હોદ્દેદારો - આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષજી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરષોત્તમ રૂપાલા જી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી પ્રદેશ હોદ્દેદારશ્રીઓ, જીલ્લા-મહાનગરના પ્રમુખશ્રીઓ, જીલ્લા-મહાનગર પ્રભારીશ્રીઓ, સાંસદશ્રી, ધારાસભ્યશ્રીઓ, મોરચા પ્રમુખશ્રીઓ અને અન્ય વક્તાશ્રીઓની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર, શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા અને શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ સહિતના હોદ્દેદારો - આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષજી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરષોત્તમ રૂપાલા જી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી પ્રદેશ હોદ્દેદારશ્રીઓ, જીલ્લા-મહાનગરના પ્રમુખશ્રીઓ, જીલ્લા-મહાનગર પ્રભારીશ્રીઓ, સાંસદશ્રી, ધારાસભ્યશ્રીઓ, મોરચા પ્રમુખશ્રીઓ અને અન્ય વક્તાશ્રીઓની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર, શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા અને શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ સહિતના હોદ્દેદારો - આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0