રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં વિજયી થવા પર શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ, શ્રીમતી રમીલાબેન બારા અને શ્રી નરહરિભાઈ અમીન ને શુભેચ્છાઓ પાઠવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી. આ પ્રસંગે રાજ્યસભા ચૂંટણીના પ્રદેશ પ્રભારી શ્રી આશિષ શેલરજી, માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા તથા માન. મંત્રીશ્રીઓ અને પ્રદેશ હોદેદ્દારો - આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં વિજયી થવા પર શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ, શ્રીમતી રમીલાબેન બારા અને શ્રી નરહરિભાઈ અમીન ને શુભેચ્છાઓ પાઠવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી. આ પ્રસંગે રાજ્યસભા ચૂંટણીના પ્રદેશ પ્રભારી શ્રી આશિષ શેલરજી, માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા તથા માન. મંત્રીશ્રીઓ અને પ્રદેશ હોદેદ્દારો - આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં વિજયી થવા પર શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ, શ્રીમતી રમીલાબેન બારા અને શ્રી નરહરિભાઈ અમીન ને શુભેચ્છાઓ પાઠવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી. આ પ્રસંગે રાજ્યસભા ચૂંટણીના પ્રદેશ પ્રભારી શ્રી આશિષ શેલરજી, માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા તથા માન. મંત્રીશ્રીઓ અને પ્રદેશ હોદેદ્દારો - આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0