અમદાવાદ એરપોર્ટ ખાતે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી તેમજ Bharatiya Janata Party (BJP)ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ નુ સ્વાગત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ એરપોર્ટ ખાતે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી તેમજ Bharatiya Janata Party (BJP)ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ નુ સ્વાગત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી.

અમદાવાદ એરપોર્ટ ખાતે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી તેમજ Bharatiya Janata Party (BJP)ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ નુ સ્વાગત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી.

Let's Connect

sm2p0