પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની અધ્યક્ષતામાં આગામી વિધાનસભા પેટા ચૂંટણી ના સંદર્ભે આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગની બેઠક યોજાઈ જેમાં કાર્યકર્તાઓને પેટા ચૂંટણી સંદર્ભે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું અને કાર્યોની સમીક્ષા કરવામાં આવી. આ બેઠકમાં પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ, પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરી, પ્રદેશ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો.પંકજભાઈ શુક્લા, પ્રદેશ અગ્રણી શ્રી મહેશભાઈ કસવાલા તેમજ પ્રદેશ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઝોન ઇન્ચાર્જશ્રીઓ, ઝોન પ્રભારીશ્રીઓ, પ્રદેશ કારોબારી સભ્યો અને કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા તથા વિડીયો કોન્ફરસનના માધ્યમથી જોડાયા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની અધ્યક્ષતામાં આગામી વિધાનસભા પેટા ચૂંટણી ના સંદર્ભે આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગની બેઠક યોજાઈ જેમાં કાર્યકર્તાઓને પેટા ચૂંટણી સંદર્ભે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું અને કાર્યોની સમીક્ષા કરવામાં આવી. આ બેઠકમાં પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ, પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરી, પ્રદેશ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો.પંકજભાઈ શુક્લા, પ્રદેશ અગ્રણી શ્રી મહેશભાઈ કસવાલા તેમજ પ્રદેશ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઝોન ઇન્ચાર્જશ્રીઓ, ઝોન પ્રભારીશ્રીઓ, પ્રદેશ કારોબારી સભ્યો અને કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા તથા વિડીયો કોન્ફરસનના માધ્યમથી જોડાયા.

પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની અધ્યક્ષતામાં આગામી વિધાનસભા પેટા ચૂંટણી ના સંદર્ભે આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગની બેઠક યોજાઈ જેમાં કાર્યકર્તાઓને પેટા ચૂંટણી સંદર્ભે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું અને કાર્યોની સમીક્ષા કરવામાં આવી. આ બેઠકમાં પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ, પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરી, પ્રદેશ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો.પંકજભાઈ શુક્લા, પ્રદેશ અગ્રણી શ્રી મહેશભાઈ કસવાલા તેમજ પ્રદેશ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઝોન ઇન્ચાર્જશ્રીઓ, ઝોન પ્રભારીશ્રીઓ, પ્રદેશ કારોબારી સભ્યો અને કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા તથા વિડીયો કોન્ફરસનના માધ્યમથી જોડાયા.

Let's Connect

sm2p0