બિન સચિવાલય પરીક્ષા રદ કરવાનાં મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રુપાણીની સરકારનાં નિર્ણયને આવકારતાં ભાજપ પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya

Bharatiya Janata Party is the largest political party

બિન સચિવાલય પરીક્ષા રદ કરવાનાં મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રુપાણીની સરકારનાં નિર્ણયને આવકારતાં ભાજપ પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya

બિન સચિવાલય પરીક્ષા રદ કરવાનાં મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રુપાણીની સરકારનાં નિર્ણયને આવકારતાં ભાજપ પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya

Let's Connect

sm2p0