"કોંગ્રેસ ગુજરાતને ટાર્ગેટ કરવાનું અને ગુજરાતના વૈશ્વિક નેતૃત્વ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વની ઇર્ષા કરવાનું છોડી દે." - શ્રી Bharat Pandya, પ્રદેશ પ્રવક્તા, ભાજપ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"કોંગ્રેસ ગુજરાતને ટાર્ગેટ કરવાનું અને ગુજરાતના વૈશ્વિક નેતૃત્વ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વની ઇર્ષા કરવાનું છોડી દે." - શ્રી Bharat Pandya, પ્રદેશ પ્રવક્તા, ભાજપ

"કોંગ્રેસ ગુજરાતને ટાર્ગેટ કરવાનું અને ગુજરાતના વૈશ્વિક નેતૃત્વ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વની ઇર્ષા કરવાનું છોડી દે." - શ્રી Bharat Pandya, પ્રદેશ પ્રવક્તા, ભાજપ

Let's Connect

sm2p0