ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૭ કેન્દ્રીય નાણાં તથા રક્ષામંત્રીશ્રી Arun Jaitley જીની ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓને અનુલક્ષીને પ્રભારી તરીકેની નિયુક્તિને સહર્ષ આવકારતું પ્રદેશ ભાજપા સંગઠન શ્રી Narendra Singh Tomar, શ્રીમતી Nirmala Sitharaman , શ્રી Dr Jitendra Singh તથા શ્રી PP Chaudhary ની સહ પ્રભારી તરીકેની નિયુક્તિને પણ હર્ષભેર વધાવતું પ્રદેશ સંગઠન ભાજપાના ૧૫૦ + ના લક્ષ્યાંકને સિધ્ધ કરવામાં મહાનુભાવોની નિયુક્તિ સંગઠનમાં અનેરા જામ અને ઉત્સાહનો સંચાર કરનાર બની રહેશે - શ્રી Jitu Vaghani કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો આજે જ ગુજરાતમાં પગ મૂકે છે અને પૂરપીડિતોના ખબર અંતર પૂછવાને બદલે આવેદનપત્ર આપવાનું સંવેદનાહીન રાજકીય નાટક કરે છે જે શરમજનક છે. - શ્રી Bharat Pandya વધુ વાંચવા : https://goo.gl/mWVWyd

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૭

કેન્દ્રીય નાણાં તથા રક્ષામંત્રીશ્રી Arun Jaitley જીની ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓને અનુલક્ષીને પ્રભારી તરીકેની નિયુક્તિને સહર્ષ આવકારતું પ્રદેશ ભાજપા સંગઠન

શ્રી Narendra Singh Tomar, શ્રીમતી Nirmala Sitharaman , શ્રી Dr Jitendra Singh તથા શ્રી PP Chaudhary ની સહ પ્રભારી તરીકેની નિયુક્તિને પણ હર્ષભેર વધાવતું પ્રદેશ સંગઠન

ભાજપાના ૧૫૦ + ના લક્ષ્યાંકને સિધ્ધ કરવામાં મહાનુભાવોની નિયુક્તિ સંગઠનમાં અનેરા જામ અને ઉત્સાહનો સંચાર કરનાર બની રહેશે - શ્રી Jitu Vaghani

કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો આજે જ ગુજરાતમાં પગ મૂકે છે અને પૂરપીડિતોના ખબર અંતર પૂછવાને બદલે આવેદનપત્ર આપવાનું સંવેદનાહીન રાજકીય નાટક કરે છે જે શરમજનક છે. - શ્રી Bharat Pandya

વધુ વાંચવા : https://goo.gl/mWVWyd

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૭ કેન્દ્રીય નાણાં તથા રક્ષામંત્રીશ્રી Arun Jaitley જીની ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓને અનુલક્ષીને પ્રભારી તરીકેની નિયુક્તિને સહર્ષ આવકારતું પ્રદેશ ભાજપા સંગઠન શ્રી Narendra Singh Tomar, શ્રીમતી Nirmala Sitharaman , શ્રી Dr Jitendra Singh તથા શ્રી PP Chaudhary ની સહ પ્રભારી તરીકેની નિયુક્તિને પણ હર્ષભેર વધાવતું પ્રદેશ સંગઠન ભાજપાના ૧૫૦ + ના લક્ષ્યાંકને સિધ્ધ કરવામાં મહાનુભાવોની નિયુક્તિ સંગઠનમાં અનેરા જામ અને ઉત્સાહનો સંચાર કરનાર બની રહેશે - શ્રી Jitu Vaghani કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો આજે જ ગુજરાતમાં પગ મૂકે છે અને પૂરપીડિતોના ખબર અંતર પૂછવાને બદલે આવેદનપત્ર આપવાનું સંવેદનાહીન રાજકીય નાટક કરે છે જે શરમજનક છે. - શ્રી Bharat Pandya વધુ વાંચવા : https://goo.gl/mWVWyd

Let's Connect

sm2p0