કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને ગાંધીનગર લોકસભાના સાંસદ શ્રી @AmitShah નું ગુજરાતમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. https://t.co/aG0ACTFZVn

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને ગાંધીનગર લોકસભાના સાંસદ શ્રી @AmitShah નું ગુજરાતમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. https://t.co/aG0ACTFZVn

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને ગાંધીનગર લોકસભાના સાંસદ શ્રી @AmitShah નું ગુજરાતમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. https://t.co/aG0ACTFZVn

Let's Connect

sm2p0