કર્ણાટક વિધાનસભાની ચુંટણીના ભવ્ય વિજય માટે કાર્યકર્તાઓ તથા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah ને સફળતાનો શ્રેય આપતા પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કર્ણાટક વિધાનસભાની ચુંટણીના ભવ્ય વિજય માટે કાર્યકર્તાઓ તથા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah ને સફળતાનો શ્રેય આપતા પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

કર્ણાટક વિધાનસભાની ચુંટણીના ભવ્ય વિજય માટે કાર્યકર્તાઓ તથા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah ને સફળતાનો શ્રેય આપતા પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0